Đường kính và dây của đường tròn

Nguyễn Trần Duy Thiệu

Cho đường tròn (O).Hai dây AB và CD song song với nhau biết AB=30cm,CD=40cm,khoảng cách giữa hai dây là 35cm.Tính bán kích của đường tròn (O)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN