Violympic 300 điểm
1 tháng 8 2016 lúc 21:02

a+ab+abc=bcb

a+10a+b+100a+10b+a=100b+10c+b

111a+11b+c=101b+10c

111a            =101b-11b+10c-c

111a            =   90b      +   9c

Ta thấy: a>b vì nếu b>a thì 111a<90b+9c

... Phần còn lại bạn tự giải tiếp nhé, mình bận rồi.

Bình luận (0)
Helen Đoàn
26 tháng 11 2017 lúc 13:07

a+ab+abc=bcba+10a+b+100a+10b+a=100b+10c+b111a+11b+c=101b+10c111a =101b-11b+10c-c111a = 90b + 9cTa thấy: a>b vì nếu b>a thì 111a<90b+9c... Phần còn lại bạn tự giải tiếp nhé, mình bận rồ

Bình luận (0)
Hung Nghiem Xuan
3 tháng 10 2020 lúc 16:13

6 + 67 + 674 = 747

3 + 33 + 337 = 373

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
my mia

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu hỏi 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho đoạn thẳng . Trên lấy điểm sao cho . Độ dài đoạn thẳng là .

Câu hỏi 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5. Chữ số tận cùng của là

Câu hỏi 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho hình chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng là . Diện tích hình tam giác là

Câu hỏi 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác ABC, lấy điểm D trên cạnh AB, E trên cạnh AC. Hai đoạn BE, CD cắt nhau ở O, Nối DE. Số tam giác tạo thành trong hình vẽ là

Câu hỏi 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hiện nay tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Cách đây 5 năm, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Bố hơn con số tuổi là .

Câu hỏi 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Vậy số lớn là .

Câu hỏi 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Cho tam giác . Trên cạnh lấy điểm , trên cạnh lấy điểm sao cho , . Diện tích tam giác gấp diện tích tam giác số lần là:

Câu hỏi 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Một người đi quãng đường AB vận tốc trên nửa quãng đường đầu và vận tốc trên nửa quãng đường sau. Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB là .

Câu hỏi 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Hiện nay tuổi anh gấp 2 lần tuổi em, cách đây 6 năm tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Tổng số tuổi của 2 anh em hiện nay là

Câu hỏi 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !Tỉ số của 2 số là , thêm 10 vào số thứ nhất thì tỉ số của chúng là . Tổng của 2 số là

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Pham Trong Bach

Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN