Chương 1. Nguyên tử

Thư Soobin

Tính khối lượng của nguyên tử F theo đơn vị u. So sánh mnguyên tử với mhạt nhân, biết trong nguyên tử F có 9p, 10n, 9e


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN