Câu hỏi của Curtis - Tiếng anh lớp 8

Bạn Đinh Tuấn Việt đã phát hiện ra lỗi sai của bạn Chử Tử Du mà cô quên . Vậy bảng xếp hạng sẽ lại là ":

                   Bảng xếp hạng chung kết

 

1) Đinh Tuấn Việt : 99 / 100 [  23 : 17  ngày 21 / 7 / 2016  ]

 [ gmail : dinhtuanviet310@gmail.com ]

 

2) Chu Tử Du : 98 / 100 [ 8 : 42 ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenkieucham1978@gmail.com ]

 

3) Nguyên Anh : 97 / 100 [ 11 : 26 ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenthien2428@gmail.com ]

 

4) Phương An : 95 / 100 [ 15: 03  ngày 22 / 7 / 2016 ]

[ gmail : loveforeverandonlyone@gmail.com ]

 

5) Trần Hoàng Khánh Linh : 94 / 100 [ 11 : 20  ngày 2 / 7 / 2016 ]

[ gmail : nguyenthaovien05011995@gmail.com ]

    8 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.