Bài 3 : Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Nam Truong Van

nhận xét về sự phân bố dân cư ở nước ta .

nếu nguyên nhân của sự phân bố dân của nước ta .

cuibapnon
28 tháng 8 2018 lúc 22:42

- phân bố dân cư: phân bố ko đồng đều

+ đông đúc ở các vùng đồng bằng ven biển

Do: có nhiều thuận lợi về điều kiện sống

+ thưa thớt ở vùng miền núi và cao nguyên

Do: không thuận lợi về điều kiện sống (vị trí, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt,... )

+ phân bố dân cư có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn: tỉ lệ khoảng hơn 60% cuộc sống ở vùng nông thôn, 40% cuộc sống ở thành thị.

Bình luận (0)
Chi
28 tháng 8 2018 lúc 21:11

Sự phân bố dân cư không đều

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN