Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Nam Truong Van

nhận xét về tình hình gia tăng dân số nước ta. vì sao tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh ?

Xin Lỗi 1 Tình Yêu
Xin Lỗi 1 Tình Yêu 24 tháng 8 2019 lúc 21:49

* Nhận xét:

- Dân số nước ta tăng nhanh và liên tục trong giai đoạn 1954 – 2003: từ 23,8 triệu người lên 80,9 triệu người (tăng gấp 3,5 lần).

- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên: cả giai đoạn có xu hướng giảm nhưng còn nhiều biến động

+ Giai đoạn 1954 – 1960: gia tăng tự nhiên tăng đột biến và cao nhất (từ 1,1% lên 3,9%).

+ Giai đoạn 1960 – 2003: gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm dần nhờ kết quả của chính sách dân số (từ 3,9% xuống 1,4%).

* Gia tăng tự nhiên giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh do:

- Dân số nước ta đông, cơ cấu dân số trẻ nên số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cao

⟹ Dẫn tới số lượng trẻ em sinh ra hằng năm vẫn rất lớn (mỗi năm tăng thêm khoảng 1 triệu người).

Bình luận (1)
cuibapnon
cuibapnon 28 tháng 8 2018 lúc 22:46

tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng dân số vẫn tăng vì: do quy mô dân số đông, mỗi năm tăng thêm khoăng 1 triệu người, số người trong sinh đẻ nhiều, tỉ lệ tử giảm

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 24 tháng 8 2019 lúc 20:58

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số giảm nhưng số dân vẫn tăng nhanh vì

- Dù đã giảm nhưng dân số nước ta vẫn còn rất đông

- Cơ cấu dân số nước ta trẻ

- Số người trong độ tuổi sinh để cao

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN