Bài 2. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm

Võ Ngọc Yến Nhi

cho mạch điện như hình vẽ cho r1 = r2 =12 ôm r3= r4=24 ơm u không đổi

a) số chỉ ampe kế là 0,35 tính hdt MN

b) hoán đổi r2 r4 thì ampe kế chỉ bao nhiêu

nguyen thi vang
28 tháng 8 2018 lúc 16:49

Tóm tắt :

R1 = R2 = 12Ω

R3 = R4 = 24Ω

_________________________

a) I = 0,35A

UMN = ?

b) \(I_{14}=?\)

GIẢI :

a) Ta có mạch : (R1 nt R2) nt (R3//R4)

\(R_{12}=R_1+R_2=12+12=24\left(\Omega\right)\)

\(R_{34}=\dfrac{R_3.R_4}{R_3+R_4}=\dfrac{24.24}{24+24}=12\left(\Omega\right)\)

Điện trở tương đương toàn phần là :

\(R_{tđ}=R_{1234}=R_{12}+R_{34}=24+12=36\left(\Omega\right)\)

\(I=I_{12}=I_{34}=0,35A\)

Hiệu điện thế MN là :

\(U_{MN}=I.R_{tđ}=0,35.36=12,6\left(V\right)\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN