Bài 1 : Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Phạm Thị Mỹ Duyên

Nêu vai trò của người việt nam định cư ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

nguyen thi vang
31 tháng 8 2018 lúc 15:57
* Nêu vai trò của người VN định cư ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và ptriển đất nước. - Người VN định cư ở nước ngoài là 1 bộ phận của cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Đa số kiều bào có lòng yêu nước, đang gián tiếp hoặc trực tiếp góp phần xây dựng đất nước.
Bình luận (0)
Đặng Quốc Khánh ( dặt dẹo )
5 tháng 9 2018 lúc 18:58

Gián điệp

.

.

.

.

.

.

.

.

kkk :v

.

.

.

.

.

.

.

.

Đùa thôi

.

.

.

.

.

.

.

.

Có ng trl r

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN