Luyện tập tổng hợp

Trần Đông

he is the best guitar player in the group

->nobody

Minh Nguyệt
Minh Nguyệt CTV 24 tháng 8 2018 lúc 22:16

he is the best guitar player in the group

->nobody in the group play guitar better than him

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Huyền
Nguyễn Minh Huyền 24 tháng 8 2018 lúc 22:11

he is the best guitar player in the group

->nobody in the group plays guitar better than him

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN