Hình thang

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Cho hình thang cân ABCD (AD//BC) có A = 60 độ, AD=4cm và BC=2cm. Qua B kẻ đường thẳng song song với CD cắt AD ở E.

a) Tính ED.

b) Chứng minh tam giác ABE đều.

c) Kẻ BH vuông góc AD ở H. Tính AH.

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 1 tháng 9 2020 lúc 15:38

Hình thang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN