Bài 56. Ôn tập cuối năm

Thu Trang

Tìm công thức hóa học của axit có thành phần nguyên tố 

a, H=21,12%        N=29,8%          O=68,08%

b, H=3,7%            P=37,8%           O=58,5%

Ngủ Gật Cậu Bé
22 tháng 7 2016 lúc 10:05

câu a đề sai, kêu sửa đề rồi mà sao chưa sửa?

ta có H:N:O= 2.12/1 : 29.8/14 : 68.08/16

                     =2.12:2,128:4.225

                     =1:1:2

==> HNO2

b) H:P:O=3.7/1 : 37.8/31 : 58.5:16

              = 3.7 :1.22 : 3.65

               = 3:1:3

==> H3PO3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN