Violympic toán 9

Phan Thị Diệu Thúy

Giải pt

x\(^2\)+2x+4=3\(\sqrt{x^3+4x}\)

Vũ Tiền Châu
20 tháng 8 2018 lúc 22:07

Ta có pt \(\Leftrightarrow\left(x^2+2x+4\right)^2=9\left(x^3+4x\right)\Leftrightarrow x^4-5x^3+12x^2-20x+16=0\Leftrightarrow\left(x-2\right)^2\left(x^2-x+4\right)=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN