Bài 56. Ôn tập cuối năm

Thu trang

Ngâm 21,6g hỗn hợp 3 kim loại Zn ,Fe,Cu trong dung dịch H2SO4 Phản ứng thu được 3g chất rắn không tan và 6,72 lít khí đktc

Xác định % Khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp

Ngủ Gật Cậu Bé
Ngủ Gật Cậu Bé 20 tháng 7 2016 lúc 22:57

phương trình bn tự ghi nha:

đặt số mol 3 KL Zn, Fe, Cu lần lượt là a, b, c (mol), ta có pt theo đề bài:

65a+56b+64c=21.6 (1)

c=3/64 (2)

a+b=6.72/22.4 (3)

Từ (1)(2)(3)==> a=0.2(mol), b=0.1(mol), c=3/64(mol)

==>%Zn=0.2x65x100/21.6=60.185%

%Fe=0.1x56x100/21.6=25.925%

%Cu=100%-(60.185%+25.925%)=13.89%

Bình luận (6)

Các câu hỏi tương tự
Loading...