Bài 12. Cơ chế xác định giới tính

Hạ Thường An

di truyền liên kết là gì ? điều kiện để xảy ra di truyền liên kết

Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 12 tháng 8 2018 lúc 23:42

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN