Chương I- Điện học

hà yến nhi

cho mạch ddien gồm 3 điện trở mắc nối tieps với nhau biết R1=15Ôm R2=25Ôm khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện hiệu điến thế U=60V thì cường độ dòng điện trong mạch điện là 1,2A tính r3 và hieu dien the 2 dau moi dien trở

nguyen thi vang
nguyen thi vang 11 tháng 8 2018 lúc 21:55

Tóm tắt :

\(R_1=15\Omega\)

\(R_2=25\Omega\)

R1ntR2ntR3

\(U=60V\)

\(I=1,2A\)

\(R_3=?\)

U1 = ?; U2 = ?; U3 = ?

GIẢI :

Vì R1nt R2nt R3 => \(I=I_1=I_2=1,2A\)

Điện trở tương đương toàn mạch là :

\(R_{tđ}=\dfrac{U}{I}=\dfrac{60}{1,2}=50\left(\Omega\right)\)

Ta có : \(Rtđ=R_1+R_2+R_3=15+25+R_3\)

\(\Rightarrow50=40+R_3\Rightarrow R_3=10\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R1 là:

\(U_1=R_1.I_1=15.1,2=18\left(V\right)\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R2 là:

\(U_2=R_2.I_2=25.1,2=30\left(V\right)\)

Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 là:

\(U_3=R_3.I_3=10.1,2=12\left(V\right)\)

Bình luận (0)
Tenten
Tenten 11 tháng 8 2018 lúc 21:19

Ta có mạch R1ntR2ntR3

Rtđ=\(R1+R2+R3=\dfrac{U}{I}=\dfrac{60}{1,2}=50\Omega=>R3=10\Omega\)

=>U1=I1.R1=1,2.15=18V

=>U2=I2.R2=1,2.25=30W

=>U3=I3.R3=1,2.10=12V

Vậy..............

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN