Chương 1:ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Milo Vboy

a)tìm m để pt : \(x+\sqrt{4-x^2}+x\sqrt{4-x^2}=m\) có nghiệm

b)tìm m để bpt : \(\sqrt{3+x}+\sqrt{6-x}-\sqrt{18+3x-x^2}\)\(m^2-m+1\) nghiệm đúng \(\forall x\in\left[-3;6\right]\)

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 28 tháng 10 2020 lúc 21:52

2.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN