Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Anh GoBi

cho phương trình:\(x^2-\left(2m-3\right)x+m^2-3m\)=0

a, giải phương tình với m=1

b, tìm m để phương trình trên có 2 nghiệm \(x_1,x_2\) thoả mãn

c, tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm \(x_1,x_2\)( không phụ thuộc vào m)

Le Thanh Mai
15 tháng 4 2019 lúc 15:36

câu b, có 2 ngiệm thỏa mãn dk gì vậy bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN