Phạm Thị Thu Trang
16 tháng 7 2016 lúc 21:46

theo bài ra ta có sơ đồ :

ngày 1 : /----/----/----/----/----/----/

ngày 2 : /----/----/----/                    

ngày 3: /----/

tổng số phần bằng nhau là :

     6 + 3 + 1 = 10 (phần)

ngày thứ nhất bán được số gạo là :

3780 : 10 x 6 = 2268 (kg)

ngày thứ 2 bán được số gạo là :

2268 : 2 = 1134 (kg)

ngày thứ 3 bán được số gạo là :

1134 : 3 = 378 (kg)

                  đáp số : ngày thứ nhất : 2268kg gạo

                                ngày thứ 2 : 1134 kg gạo                                ngày thứ 3  : 378 kg gạo

ủng hộ mk nha !!! ^_^

Bình luận (0)
Phung Duc Quang
16 tháng 7 2016 lúc 21:54

Bài này là bài toán tổng và tỉ số.

Cho ngày thứ ba là một phần. Vậy ngày thứ hai là 3 phần ( ngày 2 gấp 3 lần ngày 3 )

Ngày thứ nhất là 6 phần ( ngày 1 gấp 2 lần ngày 2 )

Tổng số phần bằng nhau là: 6 + 3 + 1 = 10 phần

Ngày 3 bán được số kg gạo là: 3780 : 10 = 378 kg

Ngày 2 bán được số kg gạo là: 378 * 3 = 1134 kg ( * là nhân )

Ngày 1 bán được số kg gạo là: 1134 * 2 = 2268 kg

Đó là đáp án mình đưa ra.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN