Câu hỏi của Đinh Tuấn Việt - Toán lớp 7

Sao em đăng ảnh mà nó cứ không đúng hướng vậy  Lần nào đăng cũng mất gần 10 phút để chụp đi chụp lại =))

    10 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.