Câu hỏi của Kẹo Dẻo - Toán lớp 6 | Học trực tuyến

Câu hỏi của Kẹo Dẻo - Toán lớp 6

một người đi xe máy từ a đến b với vận tốc 30km/h , 20 phút sau người thứ hai cx đi từ a đến b với vận tốc 36km/h và đến b sau người thứ nhất 5 phút .Chiều dài quãng đường ab là ?

    Được cập nhật 18/01 lúc 21:00
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.