Câu hỏi của Kẹo Dẻo - Toán lớp 6

cho lần lượt vào hộp các viên bi theo đúng thứ tự xanh đổ tím vàng rồi lại xanh đỏ tím vàng ... cứ như vậy cho đến hết 2020 viên bi viên bi cuối cùng màu xanh cho vào hộp là viên bi thứ mấy ?

    Được cập nhật 07/10/2016 lúc 10:08
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.