Ngô Xuân Bảo
15 tháng 7 2016 lúc 11:01

\(\frac{1}{2}.3,6:8,2+29=\frac{1198}{41}\)nha                        ^_^

Euro 2016
Bình luận (0)
Lê Huỳnh Minh Ánh
15 tháng 7 2016 lúc 10:55

\(\frac{1198}{41}nha\)

Bình luận (0)
lê nguyễn hà phương
15 tháng 7 2016 lúc 10:57

1198/41 nha bn

Bình luận (0)
Ngô Linh Quân
15 tháng 7 2016 lúc 10:59

\(\frac{1}{2}.3,6:8,2+29=\frac{1198}{41}\)

nha bạn                                                  ^_^

Euro 2016
Bình luận (0)
0o0_ Nguyễn Xuân Sáng _0o0
15 tháng 7 2016 lúc 11:10

\(\frac{1}{2}\times3,6:8,2+29=\frac{1198}{41}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN