Bài 38. Bài luyện tập 7

Đinh Thị Ngọc Anh

Bằng phương pháp hóa học, nhận biết các ống nghiệm mất nhãn sau, viết PTPU nếu có :

H2O, NaOH, H2SO4 , HNO3

Lê Hằng
20 tháng 7 2018 lúc 21:58

- Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự

- Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử

+) Quỳ tím hóa xanh => NaOH

+) Quỳ tím hóa đỏ => H2SO4, HNO3

+) Quỳ tím k đổi màu => H2O

- Cho 2 mẫu thử làm quỳ tím hóa đỏ lần lượt tác dụng với Ba(OH)2

+) Xuất hiện kết tủa trắng => H2SO4

H2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4\(\downarrow\) + H2O

=> Chất còn lại là HNO3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN