Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử

Đặng Thị Ánh

Cân bằng các PTHH sau : Al + H2SO4 --> Al2(SO4)3 + SO2 +H2O

tran thi phuong
tran thi phuong 17 tháng 7 2016 lúc 16:48

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)
nguyễn tường lam
nguyễn tường lam 18 tháng 7 2016 lúc 14:38

2Al + 6H2SO4  --> Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Bình luận (0)
Nguyễn Duy Kiên
Nguyễn Duy Kiên 30 tháng 11 2016 lúc 21:06

2;6;1;3;6

 

Bình luận (0)
Phan Thành Chung
Phan Thành Chung 5 tháng 12 2017 lúc 13:10

dùng phương pháp electron ý

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN