BÀI 2. Chất

Trịnh Minh Hiếu

Hòa tan 5 gam 1 chất bột vào 1 lít nước sôi, khuấy đều và thêm nước vẫn được 3gam 1 chất không tan.Vậy chất bột đem tinh chế là chất tinh khiết hay hôn hợp.Hãy giải thích?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN