Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
13 tháng 7 2016 lúc 5:42

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là:

15 x 2 - 8 = 22 lít

Lúc đầu thùng thứ hai chứa số lít nước mắm là:

(298 - 22) : 2 = 138 lít

Đáp số : 138 lít

Bình luận (0)
Trần Thị Bảo Trân
13 tháng 7 2016 lúc 8:02

Số lít nước mắm thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai là:

15 x 2 - 8 = 22 ( lít )

Lúc đầu, thùng thứ hai chứa số lít nước mắm là:

( 298 - 22 ) : 2 = 138 ( lít )

Đáp số: 138 lít nước mắm

Bình luận (0)
Sarah
14 tháng 7 2016 lúc 7:31

Thùng thứ nhất hơn thùng thứ hai số lít nước mắm là:

15 x 2 - 8 = 22 lít

Lúc đầu thùng thứ hai chứa số lít nước mắm là:

(298 - 22) : 2 = 138 lít

Đáp số : 138 lít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN