soyeon_Tiểu bàng giải
11 tháng 7 2016 lúc 14:33

a) A = {x thuộc N/ x = 5k ; x < 105}

b) B = {x thuộc N*/ x = 111k; x < 1000}

c) C = {x thuộc N; x = 3k+1; x < 50}

Ủng hộ mk nha ☆_★^_-

Bình luận (0)
Rin Ngốc Ko Tên
11 tháng 7 2016 lúc 14:37

a) A = { x .5 | -1 < x < 21 ; và x E N } 

b) B = { a .111 | 0 < a < 10 ; và a E N }

c) C = { b .1 + 3 | 0 < b < 46 ;và b E N }

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN