Câu hỏi của Thảo Phương - Ngữ văn lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Thông báo về Vòng 3-Chung kết cuộc thi Văn

Số lượng tham gia: 10 bạn mình nêu tên ở vòng trước

Link để làm bài :Vòng 3 - Chung kết | Học trực tuyến

Thời gian: 4 ngày kể từ bây giờ

Phần thưởng:

Giải nhất: 100K+20GP

Giải nhì: 50K+15GP

Giải ba: 15GP

Lưu ý: Làm bài cẩn thận xác lập ý rõ ràng cụ thể

Chúc các bạn may mắn!!

h o c 2 4 . v n

    9 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.