Câu hỏi của Quoc Tran Anh Le - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Vòng 1 đã chính thức khép lại nhưng chỉ có 28 bạn tham gia :( Chắc là do đề thi dài và khó quá. Vì vậy, mình chỉ lấy 20 bạn vào vòng 2. Thang điểm cộng, thưởng GP cũng sẽ thay đổi:

THƯỞNG 5GP:

1. Nguyễn Thị Ngọc Bảo +4 điểm vào vòng 2 (>84 điểm)

2. Luân Đào +3 điểm vào vòng 2

3. Kirigawa Kazuto +3 điểm vào vòng 2

4. Lê Anh Duy +2 điểm vào vòng 2

5. ân +2 điểm vào vòng 2

7. Mysterious Person +2 điểm vào vòng 2

8. Phạm Phương Anh +2 điểm vào vòng 2

9. Mới vô +2 điểm vào vòng 2

10. Học tốt +2 điểm vào vòng 2

THƯỞNG 3GP:

6. Tuấn Anh Phan Nguyễn +1 điểm vào vòng 2 (vi phạm quy chế nhẹ)

11. Sakura Kinomoto +1 điểm vào vòng 2

12. Anh Pha +1 điểm vào vòng 2

13. Nịna Hatori +1 điểm vào vòng 2

14. online toán +1 điểm vào vòng 2

15. Giang Thủy Tiên

16. Toyama Kazuha

17. Vivian

18. TRẦN MINH HOÀNG

19. Misato kayoi

20. Nguyễn Thị Thảo

Từ bây giờ vòng 2 cũng chính thức mở cho 20 bạn trên. Thời gian thi từ bây giờ đến hết 23:59:59 ngày 14/7/2018

Link vòng 2: Vòng 2 - Vòng sơ khảo | Học trực tuyến

Đáp án vòng 1:

Câu 1: 666666

Câu 2: 383

Câu 3: \(\dfrac{3}{4}\)

Câu 4: \(\dfrac{1}{4}\)

Câu 5: 5

Câu 6: \(\dfrac{1}{221}\)

Câu 7: 0.2

Câu 8: 36

Câu 9: 28

Câu 10: 70

Câu 11: 134

Câu 12: 11

Câu 13: \(2.8\times10^{-8}\)

Câu 14: 400

Câu 15: 7

Câu 16: 452

Câu 17: 30

Câu 18: 5

Câu 19: 1632

Câu 20: \(\dfrac{1}{9}\)

Câu 21: Elias

Câu 22: 2

Câu 23: 363

Câu 24: 84

Câu 25: 225

Câu 26: 52

Câu 27: \(\dfrac{3}{5}\)

Câu 28: 72

Câu 29: 816

Câu 30: 968

h o c 2 4 . v n

  Được cập nhật 9 tháng 7 2018 lúc 11:45 17 câu trả lời
  Loading...

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Bảng xếp hạng môn Toán

  Kết nối hoc24 trên facebook

  Có thể bạn quan tâm

  Tài trợ