Câu hỏi của Quoc Tran Anh Le - Toán lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Vòng 1 đã chính thức khép lại nhưng chỉ có 28 bạn tham gia :( Chắc là do đề thi dài và khó quá. Vì vậy, mình chỉ lấy 20 bạn vào vòng 2. Thang điểm cộng, thưởng GP cũng sẽ thay đổi:

THƯỞNG 5GP:

1. Nguyễn Thị Ngọc Bảo +4 điểm vào vòng 2 (>84 điểm)

2. Luân Đào +3 điểm vào vòng 2

3. Kirigawa Kazuto +3 điểm vào vòng 2

4. Lê Anh Duy +2 điểm vào vòng 2

5. ân +2 điểm vào vòng 2

7. Mysterious Person +2 điểm vào vòng 2

8. Phạm Phương Anh +2 điểm vào vòng 2

9. Mới vô +2 điểm vào vòng 2

10. Học tốt +2 điểm vào vòng 2

THƯỞNG 3GP:

6. Tuấn Anh Phan Nguyễn +1 điểm vào vòng 2 (vi phạm quy chế nhẹ)

11. Sakura Kinomoto +1 điểm vào vòng 2

12. Anh Pha +1 điểm vào vòng 2

13. Nịna Hatori +1 điểm vào vòng 2

14. online toán +1 điểm vào vòng 2

15. Giang Thủy Tiên

16. Toyama Kazuha

17. Vivian

18. TRẦN MINH HOÀNG

19. Misato kayoi

20. Nguyễn Thị Thảo

Từ bây giờ vòng 2 cũng chính thức mở cho 20 bạn trên. Thời gian thi từ bây giờ đến hết 23:59:59 ngày 14/7/2018

Link vòng 2: Vòng 2 - Vòng sơ khảo | Học trực tuyến

Đáp án vòng 1:

Câu 1: 666666

Câu 2: 383

Câu 3: \(\dfrac{3}{4}\)

Câu 4: \(\dfrac{1}{4}\)

Câu 5: 5

Câu 6: \(\dfrac{1}{221}\)

Câu 7: 0.2

Câu 8: 36

Câu 9: 28

Câu 10: 70

Câu 11: 134

Câu 12: 11

Câu 13: \(2.8\times10^{-8}\)

Câu 14: 400

Câu 15: 7

Câu 16: 452

Câu 17: 30

Câu 18: 5

Câu 19: 1632

Câu 20: \(\dfrac{1}{9}\)

Câu 21: Elias

Câu 22: 2

Câu 23: 363

Câu 24: 84

Câu 25: 225

Câu 26: 52

Câu 27: \(\dfrac{3}{5}\)

Câu 28: 72

Câu 29: 816

Câu 30: 968

    Được cập nhật 9 tháng 7 lúc 11:45 17 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.