BÀI 2. Chất

Lê Thị Xuân Niên

Nguyên tử A,B có tổng số hạt 75. Số hạt mang điện A và B bằng nhau. Số hạt không mang điện của B lớn hơn A là 1. TÌm p,n,e của A và B ( giải chi tiết nhé ) ( mình cần gấp )


Các câu hỏi tương tự
Loading...