CHƯƠNG I. CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ

Nguyễn Nhi Lam

trong một ng tử có tổng các hạt là 95, số hạt ko mang điện bằng 0,5833 số hạt mang điện.tìm p,n,e

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 3 tháng 7 2018 lúc 8:51

\(\left\{{}\begin{matrix}2p+n=95\\\dfrac{n}{2p}=0,5833\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2p+n=95\\1,1666p-n=0\end{matrix}\right.\Leftrightarrow}\left\{{}\begin{matrix}p=e=30\\n=35\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 3 tháng 7 2018 lúc 8:54

Co \(2p+n=95\\ \dfrac{n}{2p}=0,5833\Rightarrow1,1666p-n=0\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}p=e=30\\n=35\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN