Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Vĩnh Lý

Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu tăng chiều dài thêm 4 mét và tăng chiều rộng thêm 5 mét thì diện tích của nó tăng thêm 160 m\(^2\). Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 2 tháng 7 2018 lúc 16:24

Gọi chiều rộng của hình hcu nhật đó là x (m) (x>0)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là 2x (m)

Theo đề bài ra ta có phương trình

\(\left(x+5\right)\left(2x+4\right)=2x^2+160\\ \Leftrightarrow2x^2+10x+4x+20-160-2x^2=0\\ \Leftrightarrow14x-140=0\\ \Leftrightarrow x=10\)

vậy chiều rộng cụa hình chữ nhật đó là 10 m và chiều dài là 20 m

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN