Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Đình Thành

Cho hcn ABCD. M thuộc tia đối của tia BC. N thuộc tia CD sao cho gocs MAN = 900

a)CMR: \(\dfrac{1}{AM^2}\) + \(\dfrac{1}{AN^2}\) = \(\dfrac{1}{BC^2}\)

b)Tìm vị trí của M và N để SAMN Min


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN