Pham Trong Bach

Tìm x, biết

a)  8 15 x + 5 7 = − 2 21

b)  2 3 . 3 x − 2 + 25 % . x = − 9 6

Cao Minh Tâm
28 tháng 3 2019 lúc 6:33

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN