Violympic toán 9

hoàng thị anh

Cho biết; a cộng b = 10, a.b=4

Hãy tính ; a2 cộng b2 ; a5 cộng b5 .

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 28 tháng 6 2018 lúc 9:50

\(B=a^2+b^2=\left(a^2+2ab+b^2\right)-2ab=\left(a+b\right)^2-2ab\\ C=a^5+b^5\\ =\left(a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\right)-5ab\left(a^3+2a^2b+2ab^3+b^3\right)\\ =\left(a+b\right)^5-5ab\left[\left(a+b\right)^3-ab\left(a+b\right)\right]\)

Bây giờ bạn chỉ cần thay số lại rồi tính thôi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...