BÀI 5. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Đỗ Quang Tùng

nguyên tử nào chiếm % nhiều nhất lấy vd về các chất chứa nguyên tó đó

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 28 tháng 6 2018 lúc 9:28

http://thaydungdayhoa.com/news/Hoa-doi-song/nguyen-to-nhieu-trong-vo-trai-dat-348.html

Bình luận (2)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 28 tháng 6 2018 lúc 9:38

Nguyên tố chiếm % lớn nhất trong khối lượng vỏ trái đất là oxi ( 49,4 %)

Bình luận (0)
Ten Hoàng
Ten Hoàng 28 tháng 6 2018 lúc 21:54

nguyên tử chiếm % lớn nhất trong kk là N2 ( chiếm 70%)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN