Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Ngân Hoàng Lê

Một khối 8 có \(\dfrac{2}{3}\)số học sinh đội tuyển Toán bằng \(\dfrac{3}{4}\)số học sinh đội tuyển Anh và bằng \(\dfrac{4}{5}\) số học sinh đội tuyển Văn. đội tuyển Văn có số học sinh ít hơn tổng số học sinh của hai đội tuyển kia là 38 học sinh. tính số hs mỗi đội tuyển

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 16:39

Gọi số học sinh đội tuyển toán là x (h/s) (x>0; x thuộc Z+)

Khi đó số học sinh đội tuyển anh là 8x/9 (hs); số học sinh đội tuyển văn la 5x/6 (hs)

Theo đề bài ta có phương trình

\(x+\dfrac{8x}{9}-\dfrac{5x}{6}=38\\ \Leftrightarrow x=36\left(TM\right)\)

,Vậy số học sinh của ba đội tuyển toán, anh,văn lần lượt là 36; 32; 30 học sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...