Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trần Nguyễn Phương Uyên

Người ta cần dùng SO2 để tẩy uế. Tính khối lượng lưu huỳnh cần dùng để điều chế một lượng khí SO2 đủ dùng tẩy uế căn phòng dài 8m, rộng 5m, cao 3m, nếu trung bình 1m vuông cần dùng 1,6g SO2

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 11:13

Trước hết ta tính S tổng của căn phòng

\(S=2\cdot5\cdot8+2\cdot3\cdot5+2\cdot3\cdot8=158\left(m^2\right)\\ m_{SO_2\left(can\right)}=158\cdot1,6=252,8\left(g\right)\\ n_{SO_2}=\dfrac{252,8}{64}=3,95\left(mol\right)\\ S+O_2\underrightarrow{t^o}SO_2\)

\(m_S=3,95\cdot32=126,4\left(g\right)\)

Bạn xem như này đúng chưa

Bình luận (3)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 10:34

1m vuông hay 1m khối vậy bạn

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN