CHƯƠNG III. MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Bài 1:Cho a gam KL N tác dụng hết vs HCl thu đc 2,688l H2 (đktc) . P.ứ xong thấy khối lượng cốc chứa dd HCl tăng lên 6,48g

a/ Tìm a

b/ Xác định N

Bài 2: Ngâm 1 lá Zn nhỏ trong dd HCl , p.ứ xong người ta lấy Zn ra khỏi dd , rửa sạch phơi khô rồi đem cân thấy khối lượng Zn giảm 6,5g so vs ban đầu .

a/ Viết PTHH

b/ Tính V H2(đktc)

c/ Tính mHCl

d/ Hỏi m cốc dd sau p.ứ tăng hay giảm bao nhiêu gam so vs ban đầu.

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 27 tháng 6 2018 lúc 9:56

2.

2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (1)

2K + 2H2O -> 2KOH + H2 (2)

nNa=0,2(mol)

nK=0,1(mol)

Từ 1 và 2:

nH2=\(\dfrac{1}{2}\)nNa,K=0,15(mol)

VH2 lí thuyết=0,15.22,4=3,36(lít)

VH2 thực tế=3,36.95%=3,192(lít)

Bình luận (1)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 10:04

Bai 1

\(n_{H_2}=0,12\left(mol\right)\\\)

Áp dụng DLBTKL ta có

\(m_{dd\left(spu\right)}=m_N+m_{ddHCl\left(bd\right)}-o,12\cdot2\\ \Rightarrow m_{tang}=m_N-0,12\cdot2=6,48\\ \Leftrightarrow a=m_N=6,72\left(g\right)\)

Gọi hóa trị của N là x

\(2N+2xHCl\rightarrow2NCl_x+xH_2\)

\(m_N=M_N\cdot\dfrac{0,24}{x}=6,72\\ \Rightarrow M_N=28x\)

Lập bảng xét các giá trị của x tìm được N la sat (Fe)

Bình luận (0)
Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 27 tháng 6 2018 lúc 10:20

\(n_{Zn\left(pu\right)}=0,1\left(mol\right)\\ \\ Zn+2HCl\rightarrow ZnCl_2+H_2\\\)

Theo PTHH

\(V_{H_2\left(dktc\right)}=0,1\cdot22,4=2,24\left(l\right)\\ m_{HCl}=0,2\cdot36,5=7,3\left(mol\right)\)

\(m_{dd\left(spu\right)}=m_{ddHCl\left(bd\right)}+6,5-0,1\cdot2=m_{ddHCl\left(bd\right)}+6,3\left(g\right)\)

Vậy sau phản ứng dung dịch HCl tăng khối lượng thêm 6,3 gam

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN