Chủ đề 2. Luyện tập tổng hợp Hóa vô cơ phần 2

Tk Sky Joykk

ùng qùy tím để nhận ra  5 DD : NaHSO4, Na2CO3, Na2SO3, BaCl2, Na2S

 

Đinh Tuấn Việt
Đinh Tuấn Việt 14 tháng 7 2016 lúc 19:44

 Lấy mỗi dung dịch ra một ít để làm mẫu thử. Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, ta chia làm 3 nhóm hóa chất sau : ...+ Nhóm 1 : dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là NaHSO4. ...+ Nhóm 2 : dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là Na2CO3, Na2SO3 và ...Na2S. ...+ Nhóm 3 : dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là BaCl2. _ Cho mẫu chứa NaHSO4 lần lượt vào các mẫu ở nhóm 2, mẫu sủi bọt khí mùi trứng thối là Na2S : ..........2NaHSO4 + Na2S => 2Na2SO4 + H2S _ Mẫu sủi bọt khí mùi hắc là Na2SO3 : ..........2NaHSO4 + Na2SO3 => 2Na2SO4 + SO2 _ Mẫu sủi bọt khí không mùi là Na2CO3 : ..........2NaHSO4 + Na2CO3 => 2Na2SO4 + CO2 + H2O

Bình luận (2)
Phạm Ngọc Minh Tú
Phạm Ngọc Minh Tú 14 tháng 7 2016 lúc 19:46

 Lấy mỗi dung dịch ra một ít để làm mẫu thử. Cho quỳ tím lần lượt vào các mẫu thử, ta chia làm 3 nhóm hóa chất sau : .+ Nhóm 1 : dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là NaHSO4. + Nhóm 2 : dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là Na2CO3, Na2SO3 và Na2S. + Nhóm 3 : dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là BaCl2. _ Cho mẫu chứa NaHSO4 lần lượt vào các mẫu ở nhóm 2, mẫu sủi bọt khí mùi trứng thối là Na2S : 2NaHSO4 + Na2S => 2Na2SO4 + H2S _ Mẫu sủi bọt khí mùi hắc là Na2SO3 : .2NaHSO4 + Na2SO3 => 2Na2SO4 + SO2 _ Mẫu sủi bọt khí không mùi là Na2CO3 : 2NaHSO4 + Na2CO3 => 2Na2SO4 + CO2 + H2O

Bình luận (3)
Phạm Ngọc Minh Tú
Phạm Ngọc Minh Tú 14 tháng 7 2016 lúc 20:01

Tk Sky Joykk sao bn k tick cho mklolang

Bình luận (3)
Đình Ái
Đình Ái 20 tháng 7 2016 lúc 23:20

C​ho mk hoi là nhóm là muối mà..lm sao qtim hoa xanh đk....giải thích dùm mk nhé...cam ơn

Bình luận (0)
Phạm Ngọc Minh Tú
Phạm Ngọc Minh Tú 21 tháng 7 2016 lúc 7:35

Hiii,mk k giỏi hoá cho lắmT^T hk giúp đc oy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN