Bài 5c.: Tương giao hai đồ thị. Biện luận số nghiệm phương trình.

lê minh trang

Cho y = x3- 3mx+ (m-1)x + 1 (C), tìm m để y = -x+1 cắt (C) tại 3 điểm phân biệt.

Huyền Chi
2 tháng 9 2016 lúc 15:43

pthdgd: x3-3mx2+(m+1)x+1=-x+1<=>x3-3mx2+(m+1)x+x=0<=>x(x2-3mx+m-1+1)<=>x=0 va x2-3mx+m=0(*). de y cat (c) tai 3 diem pbiet thi (*) fai co 2 nghiem pbiet # 0<=>Δ>0. giai Δ va ket hop vs dieu kiem tim ra m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN