BÀI 2. Chất

Tran Thuy vy

nước uống hằng ngày là chất hay vật thể

VMin
27 tháng 6 2018 lúc 10:51

chất

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
4 tháng 7 2018 lúc 7:39

Nước uống hằng ngày là chất, nói rõ hơn nước là hợp chất gồm khí hydro và oxi.

\(H_2+O_2=H_2O\)

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
8 tháng 7 2018 lúc 15:43

chất

Bình luận (0)
Nguyễn Tú Anh
16 tháng 7 2018 lúc 9:26

Hợp chất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN