O0o_ Kỷ Băng Hà _o0O
7 tháng 7 2016 lúc 11:08

Bài giải: Tuổi của cha sang năm là :43 + 1 = 44 (tuổi)Tuổi của con hiện nay là :44 : 4 = 11 (tuổi)Tuổi cha hơn tuổi con là :43 - 11 = 32 (tuổi)Khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con thì cha vẫn hơn con 32 tuổi.Ta có sơ đồ khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con như sau :

Nhìn vào sơ đồ ta thấy :Tuổi con khi đó là : 32 : (5 - 1) = 8 (tuổi)Nếu tuổi cha gấp 4 lần tuổi con, khi đó tuổi con là 1 phần thì tuổi cha là 4 phần như thế. Tuổi cha hơn tuổi con số phần là : 4 - 1 = 3 (phần), khi đó cha cũng vẫn hơn con 32 tuổi ; 32 không chia hết cho 3 nên không bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con (vì ta coi tuổi con hàng năm là một số tự nhiên).

66 mk nha! 10649

Bình luận (0)
Nguyễn Hữu Triết
7 tháng 7 2016 lúc 11:09

không

Bình luận (0)
Hoshizora Miyuki Cure Happy
7 tháng 7 2016 lúc 14:11

Tuổi cha sang năm là 43+1=44 tuổi, tuổi con hiện nay 44:4=11 tuổi. Hiệu số tuổi 2 cha con 43-11=32 tuổi.Khi tuổi cha gấp 5 lần tuổi con thì con có số tuổi 32:(5-1)=8 tuổi.Hiệu số tuổi không thay đổi khi cha gấp 4 lần tuổi con thì hiệu này = 3 phần, mà 32 không chia hết cho 3 nên không bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cha hiện nay 43 tuổi. Nếu tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 tuổi con hiện nay. Hỏi lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con ? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con không ? Vì sao ?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN