Violympic toán 8

Không Biết Chán

Có thánh nào giúp tui giải đc bài này ko zậy

Lúc 12 giờ 30 phút Sơn đạp xe từ nhà đến trường cách nhau 5km. Đi đc 1km thì xe hỏng phải dừng lại sửa, sau 5 phút bạn thấy vẫn chưa sửa xong nên đã gửi xe tại một tiệm bán bánh bèo và gọi xe Grab-Bike. Đúng 2 phút sau xe đến và đưa bạn đi với vận tốc lơn hơn vận tốc của bạn lúc đầu 18km/h. Bạn đến trường lúc 12 giờ 50 phút vừa kịp giờ vảo lớp. Tính vận tốc lúc đầu của bạn Sơn.

Tong Duy Anh
Tong Duy Anh 26 tháng 6 2018 lúc 16:03

Gọi vận tốc ban đầu của Sơn là x (km/h) (x>0)

Theo đề bài ta có luôn phương trình

\(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{18+x}=\dfrac{20-2-5}{60}=\dfrac{13}{60}\\ \Leftrightarrow\dfrac{18+x+4x}{18x+x^2}=\dfrac{13}{60}\\ \Rightarrow1080+300x=234x+13x^2\\ \Leftrightarrow13x^2-66x-1080=0\\ \Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=12\left(TM\right)\\x=-\dfrac{90}{13}\left(KTM\right)\end{matrix}\right.\)

Vậy vận tốc ban đầu của Sơn la 12 km/h

Thực chất mấy dạng bài này đọc kĩ rồi lọc thông tin thừa là xong ngay ấy mà

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Loading...