Pham Trong Bach

Cho tam giác ABC, có A ^  = 60°, trực tâm H. Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC.

a) Chứng minh ∆BHC = ∆BMC.

b) Tính B M C ^

Cao Minh Tâm
25 tháng 5 2019 lúc 1:52

a) Chứng minh được DBHC = DBMC (c.c.c).

b) Gọi {C'} = CH Ç AB. Sử dụng định lý tổng 4 góc trong tứ giác AB'HC' ta tính được B ' H C ' ^ = 120 0  

Ta có B ' H C ' ^ = B H C ^  (đối đỉnh) và  B C H ^ = B M C ^    ( d o   △ B H C = △ B M C )    ⇒   B M C ^ = 120 0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho tam giác nhọn ABC có ∠ A = 60 0 , trực tâm H. Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh  ∆ BHC = ∆ BMC

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN