Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Ngọc Nguyễn

một con lắc đơn có l=1m,khối lượng m=200g, dao động với biên độ góc 0,15 rad tại nơi có g=10m/s^2. ở li độ góc bằng 2/3 biên độ, con lắc có động năng =?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN