lê nguyễn hà phương
6 tháng 7 2016 lúc 16:35

Đổi 1 giờ 30 phút= 1,5 giờ

Quảng đườngtừA đến B là:

       13*1,5=19,5(km)

Khi hai người gặp nhau cách B là:

       5*1,5=7,5(km)

          Đáp số:a,19,5 km

                         b,7,5 km

nhaaa

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN