mystic and ma kết
6 tháng 7 2016 lúc 14:55

ứaedrfgthyjk

Bình luận (0)
Sherlockichi Kudoyle
6 tháng 7 2016 lúc 14:59

a) 2840 + [(999 - 9x) : 60 ] .24 = 3200

=> [(999-9x) : 60 ] . 24 = 2840 - 3200 = -360

=>  (999 - 9x) = \(\frac{-360}{24}=-15\)

=>  9x = 999 - ( - 15) = 999 + 15 = 1014

=>  x = \(\frac{1014}{9}=\frac{338}{3}\)

b) (3x - 48) . 6 = 33.2- 23.32

(3x - 48) . 6 = 27 . 4  -  8 . 9

(3x -48).6 = 36

(3x - 48 = 36 : 6 = 6

3x = 54

x = 54 : 3 =18

 t ick cho mik nha

Bình luận (0)
Đinh Thị Ngọc Anh
6 tháng 7 2016 lúc 15:04

1)

a)    2840 + [(999-9x) :60] . 24=3200

                 [(999-9x): 60] . 24=3200- 2840= 360

                (999-9x) : 60=    360 : 24

                (999-9x) : 60= 15

                999-9x        =15 . 60

                  999-9x       =900

                         9x=    999-900=9

                          x=9:9=1

b)   (3x - 48).6=    33.22-23.32

      (3x-48).6  =   27.4-8.9

       (3x - 48)6  =  108-72

        (3x - 48)6  = 36

       (3x-48)    =   36:6=6

        3x        = 6 + 48

        3x=54

          x=54:3=18

               

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hưng
1 tháng 10 2016 lúc 20:31

mys and ma kết ko biết trả lời thì thôi đùng lầm bậy

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN