Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Yuri Akina

cho 7,2 g 1 oxit Fe tác dụng với HCl dư thu được 12.7 g muối. Xác định kim loại

Phan Lan Hương
Phan Lan Hương 14 tháng 7 2016 lúc 17:48

PTHH: Fe + 2 HCl -> FeCl2 + H2

=> Kim loại: Fe

Bình luận (2)
Vương Vũ Thiệu Nhiên
Vương Vũ Thiệu Nhiên 14 tháng 7 2016 lúc 13:17
À bạn ơi, mình nghĩ là đề yêu cầu mình Xác Định Oxit kim loại thì mới đúng ấy !!!GIẢI:- Gọi x là hoá trị của Fe- Phương trình:  Fe2Ox                +              2xHCl      ---------->    2FeClx                    +        xH2O(112 + 16x ) g                                                       (112 + 71x ) g 7,2 g                                                                        12,7 gTỉ lệ :7,2  /  112+16x      =           12,7     /      112+71x

--> 7,2 * ( 112+71x ) =  12,7  * ( 112+16x )     806,4 +511,2x    =     1422,4 + 806,4x     511,2x - 806,4x  = 1422,4   -506,4     308x  = 616--> x= 2 Do x=2 nên hoá trị của Fe là IIVậy công thức của oxit Sắt là    FeO          CHÚC BẠN HỌC TỐT  !!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN