Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Đình Thành

Min Q = x4 + 2x3 - 3x2 - 4x + 10

༺ ๖ۣۜPhạm ✌Tuấn ✌Kiệτ ༻
19 tháng 6 2018 lúc 10:10

x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 10

= x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4 + 6

= (x2 + x - 2)2 + 6

= (x - 1)2(x + 2)2 + 6 \(\ge\)6

Dấu "=" xảy ra <=> x = 1 hoặc x = -2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN